אשף העלאת קבצים
imgApplicationNumberHelp
* אנא הזן מספר פניה
* הזן מספר ח.פ/עוסק מורשה
imgBrowseFilesHelp
* העלאת קובץ שדות חובה
* העלאת קובץ
imgBrowseFilesHelp
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ

מספר הפניה זהו המספר אותו קיבלת במהלך תהליך הרישום.
מספר הפניה הופיע במסך סיום הרשמה ומופיע גם על טפסי ההצטרפות.
יש לבחור קובץ מתוך המחשב המקומי שלך.
סוגי הקבצים אותם ניתן להעלות :
GIF, TIFF, PDF, JPEG
פורטל מעסיקים INFO TITLEסגור פורטל מעסיקים
פורטל מעסיקים פורטל מעסיקים
פורטל מעסיקים פורטל מעסיקים פורטל מעסיקים